Skip to content

ACTIVITEITEN

DE DAME  Voorzitter Stichting De Dame sinds september 2016

Stichting de Dame heeft ten doel het bevorderen van het sociale en culturele klimaat, de onderlinge samenhang en de economische kracht van Wooncomplex De Dame Zuilen in de stad Utrecht, vanuit de visie dat ouderen in de samenleving van belang zijn. Het gebouw heeft een ontmoetingsruimte waar bewoners van het wooncomplex- en andere wijkgenoten sociale en culturele activiteiten ontplooien in zelfbeheer. http://www.dedamezuilen.nl

   De Dame – De Dame Doet Het!

UPLR Voorzitter vanaf de oprichting, mei 2011 tot mei 2016; huidige taak: lid van de stuurgroep UPLR voor PR en communicatie

Het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie wil een waarde(n)volle bijdrage leveren aan het leven in de stad. Het brengt bestaande activiteiten en instellingen op het terrein van levensbeschouwing en religie in beeld, onderhoud contacten met de burgerlijke overheid en steunt en ontwikkelt initiatieven. Waar nodig komen we in actie: http://www.uplr.nl   https://www.facebook.com/wijzijnUtrecht

 

BERAADGROEP INTERRELIGIEUZE ONTMOETING          (Raad van Kerken in Nederland) Lid namens de Remonstrantse Broederschap, vanaf september 2014

De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting bevordert de interreligieuze dialoog en belegt consultaties met aanhangers van andere religies, zowel op theologisch als op maatschappelijk terrein; zij onderzoekt de mogelijkheden voor de oprichting van een Platform voor Religies en Levensbeschouwing op nationaal niveau; zij doordenkt de consequenties van interreligieuze dialoog voor identiteit van christenen.  http://www.raadvankerken.nl/pagina/31/interreligieuze_ontmoeting

TERRE DES HOMMES               Secretaris Terre des Hommes Utrecht

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Terre des Hommes Utrecht Amsterdamse Straatweg 392  https://www.terredeshommes.nl/winkels/utrecht