Skip to content

BIO

Remonstrants predikant en godsdienstwetenschapper

Connector geloof en samenleving

Ik ben geboren in Woerden, 1948. Bezocht de Chr. Kweekschool Rehoboth Utrecht, en studeerde daarna theologie aan de VU te Amsterdam (hoofdvak Nieuwe Testament). Predikant sinds 1980, achtereenvolgens in Koudekerke (W), Spijkenisse, Schiedam en Utrecht (Leidsche Rijn). Diverse bestuurlijke functies werden bekleed op kerkelijk terrein en daarbuiten. In 2007 gestart met een studie aan de Universiteit van Tilburg: een master theologie en samenleving: wereldreligies in confrontatie en dialoog. In 2013 ging ik met emeritaat. Nu ga ik nog geregeld voor in kerkdiensten, en ben (vooral op stedelijk niveau) betrokken bij interreligieuze ontmoetingen en diverse sociale activiteiten. Bij mijn woonwijk Zuilen voel ik me sterk betrokken. Als gastheer van Buurthuis Beatrix, als voorzitter van de ‘Stichting de Dame’ (exploitatie van een ruimte in zelfbeheer voor 55+ bewoners) en secretaris van het plaatselijk bestuur ‘Terre des Hommes’ (met winkeltje op de Amsterdamse Straatweg). Ik ben gehuwde met Jacobi Verheul-Vliegenthart; bij elkaar hebben we 5 kinderen en 4 kleinkinderen.