Skip to content

UTRECHT-KIRKUK

GRENZELOOS VERBONDEN- Utrecht- Kirkuk, vice versa

Enkele dagen na Pasen vertrekken we met z’n vieren naar Irak, voor een dag of tien: Yosé Hohne-Sparborth, Gerrit Jan Westerveld, Erik Borgman en ik. Namens ‘Kerk en Vrede’, Utrechtse parochies, Dominicanen Nederland en het UPLR (Utrechts Platform voor levensbeschouwing en Religie).

Wederzijds helpend contact

In Utrecht is het initiatief genomen om Yousif Thomas Mirkis, bisschop van de Chaldeeuws-katholieke kerk in Kirkuk (Irak) te ondersteunen met zijn hulpverlening aan studenten die gevlucht zijn uit onveilige gebieden in Irak. Hij zorgt met zijn kerk, van 7000 zielen, voor een kamp met 4000 verdreven mensen. Daarnaast heeft de bisschop de zorg voor meer dan 600 jonge mensen die van hem de kans krijgen om te studeren. Hij laat jongeren uit de kampen wonen in huizen waar gezorgd wordt gezorgd voor een goed studieklimaat met water, internet en voedsel. Moslims, yezidi’s en christenen wonen er samen onder hetzelfde dak. De bisschop mikt met deze jonge mensen op de vorming van een nieuw kader voor de wederopbouw van het land dat door miljoenen mensen de rug is toegekeerd.

Daarnaast willen we leren van de praktische samenwerking tussen mensen van verschillende religies, en hun al eeuwenlange omgang met elkaar. Wat dat betreft staan we in Utrecht nog echt aan het begin van werkelijke ontmoeting. Het wordt tijd – en is ook hier hard nodig – de vaak vrijblijvende ‘ínterreligieuze dialoog’ een nieuwe impuls te geven. Zodat we niet elkaar alleen leren kennen (een eerste fase) en samen dingen gaan doen (een tweede fase) – maar ook elkaar vasthouden en steunen bij conflicten. Spannend.

Arie Nico Verheul

Arie Nico Verheul is Remonstrants predikant en godsdienstwetenschapper, vanaf de oprichting betrokken bij het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie.