Skip to content

SAMEN OPGROEIEN

Het verhaal van Abuna Kais wordt zichtbaar in het bezoek dat we de volgende dag aan de school brengen. We krijgen kort elke klas even te zien; e is duidelijk op ons gerekend, we krijgen een tamelijk officiële ontvangst. De leraar die de kinderen de Syrische taal onderwijst is onze gids. In zijn lokaal is zichtbaar hoe aan christelijke kinderen het Syrisch wordt bijgebracht, de aan het Aramees (dat alleen nog in de liturgie wordt gebruikt) verwante taal. De moslimkinderen rijgen in hun eigen lokaal onderwijs in de Koran. De leraar benadrukt dat de verschillen in religie geen issue zijn op school; alle feesten worden gevierd, zowel die van moslims als van christenen

GROOTS AFSTUDEERFEEST

Tegen de avond worden we vanuit het bisschopshuis naar een grote feestzaal gevoerd. Een geweldig tafereel! 49 studenten hebben huyn eindexamen met goed gevolg afgelegd. Met medestudenten en families wordt dit uitgebreid gevoerd. Met door henzelf gekozen – meestal snoeiharde – muziek worden ze binnengehaald. Trotse familieleden – meest wonend in een van de vluchtelingenkampen – en medestudenten maken er een evenement van om nooit te vergeten. En natuurlijk allemaal op de foto!


No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS