Skip to content

DAG VAN DE HEMOFILIE IN KIRKUK.


Een hulporganisatie heeft ter gelegenheid van de ‘Dag van de hemofilie’ pakketten verstuurd met cadeautjes voor de kinderen. We sjouwen ze in een auto –  naar de kliniek.

Op het terrein is een feesttent opgezet. Er worden wat speeches gehouden, er treedt een clown op. Een voor een worden kinderen bij naam geroepen en krijgen ze een cadeau. Ontroerend tafereel. Er blijkt ook nogal wat oorlogsspeelgoed bij – waar sommige jongetjes goed raad mee weten…

We worden rondgeleid in de kliniek. Het is al snel duidelijk dat er hier ontbreekt aan essentieel materiaal en voorzieningen. De laboranten riskeren hun leven door vrijwel onbeschermd te werken met gevaarlijke stoffen – alleen een papieren mondlapje. In de kliniek wordt iedereen geholpen, ook met gratis medicijnen.

’s Avonds wordt het gesprek voortgezet met Abuna Kais, medewerker van bisschop Mirkis. Zijn rol in de opbouw van de geloofsgemeenschap is zeer belangrijk. Hij regelt allerlei praktische zaken, maar begeleidt ook de diverse groepen en projecten. Hij geeft een schets van het werk en de relaties met andersgelovigen. Er is een goed contact met de Assyrische kerk (waarmee de Chaldeese kerk lang was verbonden) en met de orthodoxen. Minder te spreken is hij over de protestantse missie die na de Amerikaanse interventie in Irak ook in Kirkuk is neergestreken. Hun houding en optreden vindt hij van weinig respect getuigen. Wat de samenwerking met moslims betreft: die is er op tal van terreinen. Zo is het merendeel van het onderwijzend personeel op de school van de kerk moslim. Hetzelfde geldt voor de verpleging in het hospitaal. Hij verzet zich tegen de ontwikkeling van aparte scholen voor Koerden, Turkmenen en christenen. Hij vindt het belangrijk dat men samen opgroeit, en elkaars taak en cultuur leert verstaan. De school van de kerk staat dan ook open voor ieder.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS