Skip to content

WIJ BLIJVEN

VOEDSELBANK

KIRKUK 22-04

Deze dag zijn we gevoerd langs een drietal verbluffende projecten van christelijke gemeenschappen in Kirkuk. Allereerst voerde een priester ons naar zijn eigen kerk. In belendende gebouwen was een vluchtelingengezin gehuisvest en bevond zich een voedselbank. Ter plekke worden mensen in alles wat ze nodig hebben begeleid en voorzien. Persoonlijke verzorging (kapster etc), kleding….

In een niet meer als zodanig gebruikt schoolgebouw (twee etages) zijn vluchtelingengezinnen gehuisvest. Voor ieder een ruimte van 5 bij 5 meter. Al drie jaar lang verblijven ze er. Het is toch ongelooflijk wat men hier aan opvang heeft gerealiseerd. In Europa – 500 miljoen inwoners – zijn we bang voor een toestroom van 1 miljoen vluchtelingen; dat zou onze samenleving ontwrichten. In Noord-Irak, waar in 1991 drie miljoen mensen woonden, verblijven er nu 9 miljoen… Wat men hier inmiddels aan voorzieningen heeft opgebouwd is ongelooflijk. In Kirkuk verblijven veel mensen uit Karakosh, een stad die drie jaar geleden in een dag ‘leegliep’, 15.000 mensen die direct moesten worden opgevangen. De noodopvang van destijds heeft inmiddels plaats gemaakt voor redelijke onderkomens – en vooral: werk voor nieuwe inwoners van de stad. Het verklaart voor een deel de koortsachtige bouwactiviteit, handen genoeg. Materiaal is spotgoedkoop. En dat terwijl de staat praktisch failliet is. Ambtenarensalarissen zijn al maanden niet uitbetaald….

Een volgend project waar de kerk bij betrokken is: de bouw van een bakkerij. Grenzend aan een Assyrische kerk, tegenover een al gevestigd restaurant. Ook hier weer is het de bedoeling mensen van voedsel te voorzien en werk te verschaffen aan vluchtelingen. De productie is berekend op 15.000 broden per dag.

Aan het eind van de ochtend wordt ons nog een enorm bouwproject getoond in een buitenwijk van Kirkuk. Daar wordt een nieuwe kerk gebouwd, met daarnaast een grote school. De bouwers zijn Syriërs in dit geval. De grond is ter beschikking gesteld door de overheid. Rond kerk en school bouwen christenen huizen (herkenbaar aan een kruis). Zo leeft men in Irak naast elkaar, christenen en moslims, in eigen enclaves. De huizen zien er werkelijk schitterend uit, villa’s die in Amsterdam-Buitenveldert niet zouden misstaan worden hier neergezet voor 10.000 dollar… Een bijzondere bijdrage aan de wijk wordt geleverd door een Franse organisatie: 800 bomen.

Kortom: alles wijst erop dat christenen in Irak er alles doen voet aan de grond te houden. Ze willen hun plek, hun cultuur niet kwijt!

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS