Auteursarchief: Arie Nico Verheul

Over Arie Nico Verheul

Remonstrants predikant en godsdienstwetenschapper Connector geloof en samenleving Ik ben geboren in Woerden, 1948. Bezocht de Chr. Kweekschool Rehoboth Utrecht, en studeerde daarna theologie aan de VU te Amsterdam (hoofdvak Nieuwe Testament). Predikant sinds 1980, achtereenvolgens in Koudekerke (W), Spijkenisse, Schiedam en Utrecht (Leidsche Rijn). Diverse bestuurlijke functies werden bekleed op kerkelijk terrein en daarbuiten. In 2007 gestart met een studie aan de Universiteit van Tilburg: een master theologie en samenleving: wereldreligies in confrontatie en dialoog. In 2013 ging ik met emeritaat. Nu ga ik nog geregeld voor in kerkdiensten, en ben (vooral op stedelijk niveau) betrokken bij interreligieuze ontmoetingen en diverse sociale activiteiten. Bij mijn woonwijk Zuilen voel ik me sterk betrokken. Als gastheer van Buurthuis Beatrix, als voorzitter van de ‘Stichting de Dame’ (exploitatie van een ruimte in zelfbeheer voor 55+ bewoners) en secretaris van het plaatselijk bestuur ‘Terre des Hommes’ (met winkeltje op de Amsterdamse Straatweg). Ik ben gehuwde met Jacobi Verheul-Vliegenthart; bij elkaar hebben we 5 kinderen en 4 kleinkinderen.

OVERHEID EN GODSDIENST- scheiding en verbinding

Godsdienst doet ertoe in onze samenleving. Het is geen verdwijnend fenomeen, zoals men eerder wel dacht (en misschien hoopte). Vooral de opkomst van de Islam door een toestroom van nieuwe Nederlanders staat in de belangstelling. Sommigen zien religie als een … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

HULP AAN VLUCHTELING-STUDENTEN IN KIRKUK

Het project loopt goed. Dat betekent vooral dat de toestroom van studenten goed loopt. Inmiddels zijn het er 700.Omdat er wéér een studiejaar begon en sommige studenten al twee jaar wachtten om te kunnen beginnen, heeft bisschop Mirkis er veel … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

UTRECHT-KIRKUK werken aan vrede, over en weer…

Yousif Thomas Mirkis, bisschop van Kirkuk. Dominicaan en Chaldeeuws – katholiek, erfgenamen van het christendom van de 2e eeuw. Hun taal is het Aramees     BRUGGEN (HER)BOUWEN Samenleven om tot vrede te komen – in Utrecht en Kirkuk (Irak) … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

JENS PETZOLD IN UTRECHT

Van 10 tot  14 maart zal Pater Jens Petzold in Utrecht zijn.  Jens Petzold leidt het Klooster Maryam Aladhra te Sulaymaniyah, een stichting van de Syrisch katholieke Kloostergemeenschap Mar Musa. Patriarch Sako, indertijd nog aartsbisschop van Kirkuk, haalde hen naar … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

ALS IK ZO VRIJ MAG ZIJN…

Ideaal en moraal bij de apostel Paulus https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/beraadsdag-luther-spinoza-paulus-thomas-merton-martin-buber/ workshop beraadsdag Remonstranten, 11 maart 2017 De vaak verguisde Paulus mag zich de laatste tijd verheugen in een groeiende belangstelling van filosofen. De vernietigende kritiek van Nietzsche ruimt het veld voor een … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen